Γαλλία – Περιφερειοποίηση των κύκλων παραγωγής της καμελίνας

France – Regionalizing the production cycles of Camelina Growing camelina into double cropping system in France raises questions about the regulations, particularly regarding the status of this crop with respect to changes in land use, despite numerous agronomic interests of this crop. Indeed, sown in autumn and harvested in late May/early June before a primary…