Γαλλία – Περιφερειοποίηση των κύκλων παραγωγής της καμελίνας

France – Regionalizing the production cycles of Camelina Growing camelina into double cropping system in France raises questions about the regulations, particularly regarding the status of this crop with respect to changes in land use, despite numerous agronomic interests of this crop. Indeed, sown in autumn and harvested in late May/early June before a primary…

MPL FRANCE

Second meeting of the 4CE-MED multi-stakeholder platform in France

The second meeting of the French multi-stakeholder platform of the 4CE-MED project was held on September 1st in Dijon.   On this occasion, the first results of the Camelina 2021 trials were shared with farmers, techno-economic actors (Terres Inovia), processing operators (Saipol – Avril group) and institutions (Ministry of Agriculture and Food). While some crop…

4CE-MED partners

4CE-MED ΒΙΝΤΕΟ

    Οι συνεργάτες του 4CE-MED παρουσιάζουν με χαρά αυτό το βίντεο ως μια σύνοψη αυτής της εκπληκτικής πρωτοβουλίας που λαμβάνει χώρα στην περιοχή της Μεσογείου.   Η κοινοπραξία του 4CE-MED σχεδιάστηκε με σκοπό να ακολουθήσει μια προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 11 εταίρους από 7 διαφορετικές χώρες PRIMA (Γεωγραφική Περιοχή PRIMA): 4 που…

Local multi-stakeholder platforms

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (LMSP) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στο πρώτο στάδιο του έργου 4CE-MED, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 1 «Τοπικές πλατφόρμες πολλαπλών ενδιαφερομένων (LMSP)» έχουν ξεκινήσει με στόχο τον τοπικό σχεδιασμό των βέλτιστων εξατομικευμένων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της Καμελίνας  ως μία καλλιέργεια που μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος στα μεσογειακά περιβάλλοντα. Τα τοπικά συμβούλια θα περιλαμβάνουν σε κάθε χώρα φορείς/συνεργάτες…