Γαλλία – Περιφερειοποίηση των κύκλων παραγωγής της καμελίνας

France – Regionalizing the production cycles of Camelina Growing camelina into double cropping system in France raises questions about the regulations, particularly regarding the status of this crop with respect to changes in land use, despite numerous agronomic interests of this crop. Indeed, sown in autumn and harvested in late May/early June before a primary…

Conservation agriculture and camelina

Conservation agriculture and camelina, sustainable practices and diversification for the new CAP 2023

On 2 March, as part of the 4CE-MED project, a workshop was held for members of the Alcamancha cooperative. The event was organised by Agri-food Cooperatives of Spain (Spanish Co-ops) in close collaboration with Camelina Company España, the Spanish Association of Conservation Agriculture and Living Soils (AEAC.SV) and Agri-food Cooperatives of Castilla La Mancha.  …

DEMO TRIALS IN GREECE 3

Πειραματικά Καμελίνας στην Ελλάδα

Η BIOS AGROSYSTEMS  MABEE σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, είναι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή του πειραματικού σχεδιασμού για την καλλιέργεια Καμελίνας στην Ελλάδα. Στόχος του πειράματος είναι να καταδειχθούν, αφενός,  οι ιδανικότερες ημερομηνίες σποράς και αφετέρου η καλύτερη πρακτική, όσον αφορά τη λίπανση αλλά και τη συγκομιδή της Καμελίνας, με γνώμονα τις κλιματικές και περιβαλλοντικές…

starting sowing

CAMELINA SOWING STRATEGIES

On 18th November 2021, the second screening trial  was sowed in Spain at Entresierras experimental farm (Ciudad Real province, Castilla La Mancha community)  under a typical rainfed sole-cropping system consisting in barley-fallow. 20 camelina varieties are being tested within a randomized design and 4 replicates for the optimization of the better adapted varieties to local…