11 εταίροι βρίσκονται σε 7 χώρες της πρωτοβουλίας PRIMA

Αφού ολοκληρωθεί η δέουσα διαχείριση της γνώσης από τους συμμετέχοντες εταίρους θα αναληφθούν δράσεις αξιοποίησης και μεταφοράς γνώσης με διάφορα μέσα όπως: εκπαιδευτικά εργαστήρια, ημέρες επίδειξης, τοπικές πολυμερείς πλατφόρμες, διάχυση επιστημονικών δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε εκδηλώσεις εκτός του προγράμματος καθώς και δικτύωση και διασύνδεση με άλλα δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PRIMA αλλά και σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Spain

Ισπανία Ισπανία

No event found!
France

Εκδηλώσεις σε Γαλλία

No event found!
Italy

Εκδηλώσεις σε Ιταλία

No event found!
Greece

Εκδηλώσεις σε Ελλάδα

No event found!
Tunisia

Εκδηλώσεις σε Τυνησία

No event found!
Algeria

Εκδηλώσεις σε Αλγερία

No event found!
Morocco

Εκδηλώσεις σε Μαρόκο

No event found!