ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το 4CE-MED θα δημιουργήσει επικοινωνιακό υλικό το οποίο θα αναγράφεται σε αυτή την ενότητα:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το 4CE-MED θα δημιουργήσει δημόσια παραδοτέα, τα οποία θα αναγράφονται κατά ΠΕ:

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ